RODO

Dane firmy:

  • Nazwa: GTVRS Serwis Blacharsko-Lakierniczy Marek Krawczyk
  • Adres: ul. Pokładowa 13/15, 93-492 Łódź
  • NIP: 8791313069
  • REGON: 870379276
  • Telefon: +48 577544960
  • Adres e-mail: kontakt@luxuryimportedcars.com

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych, Luxury Imported Cars pragnie poinformować Cię o zasadach ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Krawczyk GTVRS, z siedzibą przy ul. Pokładowa 13/15, 93-492 Łódź.

2. Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług związanych z działalnością Luxury Imported Cars, w tym obsługę klienta, udzielanie informacji o produktach i ofertach, oraz spełnianie obowiązków prawnych.

3. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, niezbędności do wykonania umowy oraz uzasadnionego interesu Luxury Imported Cars.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Luxury Imported Cars, takim jak dostawcy technologii informatycznych, firmy obsługujące przesyłki, czy firmy księgowe. Odbiorcy ci są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa Twoich danych.

5. Okres Przechowywania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych.

6. Prawa Osób, których Dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. W celu skorzystania z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@luxuryimportedcars.com.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Luxury Imported Cars.